Соціальна відповідальність

Як група Metabo ми усвідомлюємо свою соціальну відповідальність та діємо на засадах загальноприйнятих етичних цінностей та принципів, зокрема порядності, доброчесності, поваги людської гідності, відкритості та недискримінації за ознакою релігії, світогляду, статі та етики. Ми протидіємо корупції та хабарництву і виступаємо за чесну конкуренцію. Збалансоване управління, як і захист наших співробітників, спрямований на збереження здоров я та охорону праці, є важливою складовою нашої корпоративної культури.
 

Усі наші працівники несуть відповідальність за дотримання цього кодексу поведінки та наступних засад. Група Metabo застосовує ці засади і перевіряє їх дотримання, навіть якщо затверджені нами правила перевершують вимоги законодавства. Ми також охоче наголошуємо на необхідності дотримання нашими клієнтами та постачальниками вимог нашого кодексу поведінки.

Дотримання законів

Ми дотримуємось чинного законодавства та інших правових положень, істотно важливих для компанії, незалежно від країн, в яких ми працюємо.
 

Зокрема, ми дотримуємось відповідних законів та нормативно-правових актів щодо імпорту та експорту не лише у зв’язку з продукцією, а й стосовно всіх видів транспорту та технологій.

Без хабарництва та корупції

Ми протидіємо корупції та хабарництву у розумінні відповідної конвенції ООН та національних норм.

Ми належним чином сприяємо прозорості, доброчесності та відповідальному управлінню та контролю в компанії.

Добросовісна конкуренція

Ми дотримуємось чистої та визнаної ділової практики та добросовісної конкуренції і керуємось професійною поведінкою та якістю роботи.

Охорона праці та здоров’я

Ми забезпечуємо дотримання законодавства про працю та трудову діяльність.
 

Ми захищаємо своїх працівників від небезпек на робочому місці та підтримуємо заходи, спрямовані на забезпечення здорового способу життя.
 

Заробітна плата, соціальні виплати та робочий час щонайменше відповідають місцевим законодавчим нормам та вимогам.

Дотримання основних прав та прав людини

Ми виступаємо за дотримання основних прав та міжнародної хартії прав людини і не допускаємо жодної дискримінації за ознакою національного або етнічного походження, соціального походження, стану здоров’я, інвалідності, сексуальної орієнтації, віку, статі, політичних переконань, релігії чи світогляду. Ми виступаємо за рівні можливості.

 

Ми підтримуємо заборону примусової праці у будь-якому вигляді. Ми також забезпечуємо захист своїх співробітників від фізичного покарання та від фізичних, сексуальних, психологічних чи словесних утисків або зловживань.
 

Ми прагнемо захищати та надавати право на свободу вираження поглядів, свободу слова та свободу утворення об’єднань.
 

Для нас дотримання заборони дитячої праці та врахування встановлених законом положень про мінімальний вік працівників є обов’язковими та очевидними.

Захист довкілля

Наші продукти, послуги та процеси розроблені із застосуванням екологічно безпечних методів. У всіх місцях, де ми працюємо, дотримуються екологічні вимоги та запроваджується відповідальне ставлення до природних ресурсів.